Hướng dẫn nộp hồ sơ khai Thuế qua mạng

Thực hiện Nghị Quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về việc rút ngắn thời gian doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục về thuế nhằm đến năm 2015 Việt Nam đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ (trong đó cơ quan thuế phấn đấu giảm xuống còn 121,5 giờ), ngày 5/8/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan

Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ khai Thuế qua mạng

Tên tài liệu Ngày phát hành Tải về
Tài liệu hướng dẫn sử dụng 17/06/2011 Tải về
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số 17/06/2011 Tải về
Dịch vụ chứng thực số 17/06/2011 Tải về
Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ 17/06/2011 Tải về
Hướng dẫn cài đặt 17/06/2011 Tải về

Video

Loading the player ...