Tích cực triển khai các nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2015 (01/09/2015)

Tổng thu NSNN lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 đạt 446,12 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thu nội địa đạt 328,18 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,2%), đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây (cùng kỳ năm 2013 đạt 43,3% dự toán, tăng 7,6%; cùng kỳ năm 2014 đạt 52,1% dự toán, tăng 18%)

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Phát triển cùng đất nước
  • Tổng cục Thuế đón nhận bằng khen của Tổng cục An ninh II
  • Chủ động hội nhập quốc tế
  • Hội nghị đối thoại về CS Thuế, Hải quan mới với doanh nghiệp Hàn Quốc
  • Luôn đổi mới tư duy, hành động để quản lý thuế hiệu quả

Website các Cục Thuế

Tin bài về thuế

Tích cực triển khai các nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2015 (01/09/2015)

Tổng thu NSNN lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 đạt 446,12 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thu nội địa đạt 328,18 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,2%), đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây (cùng kỳ năm 2013 đạt 43,3% dự toán, tăng 7,6%; cùng kỳ năm 2014 đạt 52,1% dự toán, tăng 18%)

Thông tin kinh tế

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015 (04/09/2015)

Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chính sách với lao động dôi dư;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2015.

Video

Loading the player ...

Liên kết website

Thăm dò dư luận

Thống kê

Tổng số truy cập : 10702939

Số người trực tuyến : 14