Công văn số 17848/BTC-TCT v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính
Các văn bản khác

Video

Loading the player ...