Tin bài về thuế

Đây chính là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất mà Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam mong muốn đội ngũ CBCC toàn ngành thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2014)

  • Đây chính là hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất mà Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam mong muốn đội ngũ CBCC toàn ngành thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2014)
  • Ngày 7/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
  • Ngày 06/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
  • Ngày 13/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014. Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chị thị, khẩn trương tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.
  • Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai chương trình khai thuế qua mạng internet (iHTKK) từ tháng 8/2009. Đến nay hệ thống iHTKK đã được triển khai trên toàn quốc giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.
  • Nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế (NNT) nắm bắt chính sách thuế mới, thủ tục hành chính về thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, ngay từ đầu năm Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú và hỗ trợ bằng nhiều phương thức.
  • Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công chức (CBCC) thuộc nghiệp vụ chức năng, quản lý nắm bắt chính sách thuế mới để tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý thu thuế đúng quy định, vừa qua Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức tập huấn chính sách thuế về thu tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định số 45/2014/ND-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
  • Bộ Tài chính sẽ rà soát bãi bỏ các thủ tục không cần thiết để giảm thời gian kê khai và nộp thuế; không chồng thuế trong lĩnh vực chứng khoán và tăng cường phối hợp quản lý giá sữa là những nội dung thông tin "nóng" được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết trong chương trình "Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời". Cổng TTĐT Bộ Tài chính xin giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn Bộ trưởng.
  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngày 06/08/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch hành động tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...