Thông báo tuyển dụng Công chức, viên chức quản lý xây dựng cơ bản  Bộ Tài chính năm 2011

Ngày 02/12/2011

Bộ Tài chính tổ chức thi tuyển, xét tuyển dụng công chức, viên chức ngạch Chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản với số lượng: 101 chỉ tiêu (trong đó Tổng cục Thuế có 40 chỉ tiêu).

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (thông báo danh sách thi, xét, kết quả thi, xét tuyển, kết quả trúng tuyển…) được thông báo trên trang Website của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn), Trang Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn ).

 

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

1.1. Đối tượng chung:

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây:     

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức :

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thí sinh dự  tuyển dụng công chức, viên chức quản lý xây dựng cơ bản là những người: Tốt nghiệp Đại học trở lên theo đúng quy định về  chuyên ngành và loại hình đào tạo đối với vị trí đăng ký dự tuyển.

1.2. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

1.3. Điều kiện cụ thể:

Thí sinh dự  tuyển dụng công chức, viên chức quản lý xây dựng cơ bản là những người:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên  đúng chuyên ngành và loại hình đào tạo đối với vị trí đăng ký dự tuyển;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B;

+ Có chứng chỉ tin học văn phòng

 

2. Chuyên ngành tuyển dụng:

+ Đối với Cơ quan Bộ và Văn phòng các Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp: Thí sinh dự  thi tuyển dụng công chức QLXDCB là những người: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên chuyên  ngành Kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng dân dụng.

+ Đối với các đơn vị địa phương, ngoài các đối tượng quy định như đối với cơ quan Bộ và Văn phòng Tổng cục (nêu trên), được tuyển cả thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kỹ sư xây dựng công trình giao thông, cầu đường, công trình thủy lợi, thuỷ điện; công trình nông thôn, công trình thuỷ.

+ Đối với các tỉnh Miền Núi, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long, ngoài đối tượng tuyển dụng (nêu trên) còn được tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học tại chức đúng chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng dân dụng.

 

3. Phương thức tuyển dụng:

Xét tuyển: 48 chỉ tiêu thuộc các đơn vị đóng trên địa bàn các tỉnh: Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hoà Bình, An Giang, Bến tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Lâm Đồng và 08 chỉ tiêu tuyển dụng của Tổng cục Dự trữ nhà nước. Thí sinh đăng ký xét tuyển dụng phải cam kết làm việc lâu dài (05 năm trở lên) tại đơn vị đăng ký dự tuyển.

Thi tuyển: 53 chỉ tiêu thuộc cơ quan Bộ, các đơn vị còn lại.

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết từng đơn vị trong Tài liệu đính kèm.

3.1. Thi tuyển:

3.1.1. Hình thức: Thi viết và trắc nghiệm

3.1.2. Nội dung và thời gian:

 Môn Kiến thức chung:

- Nội dung: Kiến thức quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu); chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

- Hình thức: Thi viết; thời gian 180 phút;

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: (02 bài thi theo 2 hình thức: thi viết và thi trắc nghiệm).

- Nội dung: Kiến thức về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình.

- Hình thức:

+ Thi viết, thời gian 180 phút;

+ Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

Môn Tin học:  Thi trắc nghiệm, trình độ A, thời gian: 45 phút

- Nội dung: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft  Excel và Microsoft word).

Môn Ngoại ngữ: Thi viết tiếng Anh, trình độ B; thời gian 90 phút

3.1.3. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, Tin học

a/ Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b/ Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3.1.4. Cách tính điểm và xác định thí sinh trúng tuyển qua thi tuyển:

3.1.4.1. Cách tính điểm:

a. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b. Điểm các môn thi được tính như sau:

- Môn Kiến thức chung: tính hệ số 1;

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi (yêu cầu phải đạt 50 điểm trở lên).

3.1.4.2. Xác định người trung tuyển qua kỳ thi tuyển:

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có dự thi và có đủ các bài thi của các môn thi;

- Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả thi tuyển (tổng điểm chung) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị đăng ký tuyển dụng (từng Cục, Kho bạc tỉnh), theo tổng điểm chung xác định như sau:

Tổng điểm chung = (điểm môn kiến chức chung x hệ số 1) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết) x hệ số 2) + (điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi trắc nghiệm) x hệ số 1) + (điểm ưu tiên-nếu có).

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

d. Các thí sinh có điểm thi đạt yêu cầu nhưng tại đơn vị đăng ký dự tuyển không còn chỉ tiêu thì được xem xét tuyển dụng vào đơn vị khác còn chỉ tiêu nếu cá nhân có nguyện vọng, có đơn cam kết phục vụ ít nhất 5 năm tại đơn vị được tuyển dụng (nguyên tắc xem xét người trúng tuyển: căn cứ vào nguyện vọng thí sinh đăng ký sẽ lấy theo kết quả điểm từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu).

3.2 Xét tuyển:

3.2.1. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập (đại học) của người dự tuyển;

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.2.2. Cách tính điểm:

Điểm xét tuyển được tính như sau:

* Đối với thí sinh tốt nghiệp trên bảng điểm có ghi điểm học tập, điểm tốt nghiệp hoặc điểm luận văn:

- Điểm học tập: Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của ngạch dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi thang điểm 100 và tính hệ số 1.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

- Kết quả xét tuyển: Là tổng điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).

* Đối với những thí sinh tốt nghiệp các trường đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ (trên bảng điểm chỉ ghi điểm học tập, không có điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn):  kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 3 cộng với điểm phỏng vấn và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm học tập được tính bằng bình quân gia quyền điểm của các môn học, cụ thể:

Điểm học tập

=

Tổng (điểm từng môn học x số đơn vị học trình)

Tổng số đơn vị học trình

3.2.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức, viên chức

* Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị đăng ký tuyển dụng (từng Cục, Kho bạc tỉnh).

* Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng trong đơn vị dự tuyển, người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

* Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

4. Hồ sơ dự tuyển:

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định) : Mẫu đơn xin dự tuyển trong Tài liệu đính kèm

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bản photo (không cần công chứng) các văn bằng tốt nghiệp Đại học, trên Đại học kèm bảng kết quả học tập; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Bản cam kết làm việc lâu dài (05 năm trở lên) tại đơn vị đăng ký dự tuyển (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào các đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển dụng.

+  Hai (02) ảnh cỡ (4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 3 tháng tính từ thời điểm thông báo thi tuyển, xét tuyển.

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ.

Thí sinh đăng ký dự thi tại đơn vị nào thì nộp hồ sơ tại đơn vị đó.

* Lưu ý: Thí sinh dự thi tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế cho chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B:

+TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT)

+IELTS 4.5 trở lên

+TOEIC 405 trở lên.

 

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: - Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cục Thuế nào thì nộp hồ sơ tại bộ phận Tổ chức cán bộ của Cục Thuế đó, thời gian nộp hồ sơ trong 3 ngày 19,20,21/12/2011 (từ 8h đến 11h và từ 14h đến 16h).

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Thuế thì nộp hồ sơ tại Phòng 309, nhà A - Vụ tổ chức cán bộ - Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, Hà Nội.

 

6. Danh sách dự tuyển, thời gian và địa điểm cụ thể: Sẽ thông báo tại trang Website của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn) vào khoảng sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

Địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển:

* Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các Cục Thuế từ Đà Nẵng trở vào sẽ thi (đối với trường hợp thi tuyển) và phỏng vấn (đối với trường hợp xét tuyển) tại điểm thi hoặc phỏng vấn thành phố Hồ Chí Minh.

* Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan Tổng cục Thuế các Cục Thuế từ Huế trở ra sẽ thi (đối với trường hợp thi tuyển) và phỏng vấn (đối với trường hợp xét tuyển) tại điểm thi hoặc phỏng vấn thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp thí sinh khu vực phía Nam có nhu cầu dự tuyển tại Hà Nội thì làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho phép dự tuyển tại Hà Nội (và ngược lại)

Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển khi nộp hồ sơ, theo mức quy định của Nhà nước: 200.000 đồng/ thí sinh (không hoàn lại nếu thi sinh không tham dự thi).

Tài liệu ôn thi:

- Môn Kiến thức chung:

(1) Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội;

(2) Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;

(3) Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính.

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

(1) Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

(2) Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

(3) Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

(4) Nghị định số 85/2008 ngày 5/5/2008 hướng dẫn Luật Đấu thầu xây dựng  và lựa chọn nhà thầu xây dựng;

(5) Chương 02 (Một số vấn đề về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng) và Chương 06 (Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và phương pháp xác định chi phí xây dựng), Giáo trình Kinh tế Xây dựng  của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Nhà Xuất bản Xây dựng - 2009

Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi qua số điện thoại: 04.2.2202828 xin số máy lẻ 8097, 8144, 8107, 8100./. 


Tài liệu đính kèm :
Các tin tức khác

Tin mới

Video

Loading the player ...

Liên kết website