Hướng dẫn nộp hồ sơ khai Thuế qua mạng

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3100/TCT-CNTT ngày 07/8/2014 về việc đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ khai Thuế qua mạng

Tên tài liệu Ngày phát hành Tải về
Tài liệu hướng dẫn sử dụng 17/06/2011 Tải về
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số 17/06/2011 Tải về
Dịch vụ chứng thực số 17/06/2011 Tải về
Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ 17/06/2011 Tải về
Hướng dẫn cài đặt 17/06/2011 Tải về

Video

Loading the player ...