Văn bản hướng dẫn

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 4885/TCT-CS 19/11/2015

Công văn số 4885/TCT-CS của Tổng cục Thuế v/v tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp sang đất ở

Thông tin văn bản     Tải về
2 4600/TCT-CS 05/11/2015

Công văn của Tổng cục Thuế số 4600/TCT-CS ngày 5/11/2015 v/v xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
3 4324/TCT-QLN 16/10/2015

Công văn số 4324/TCT-QLN ngày 16/10/2015 v/v xóa nợ tiền thuê đất

Thông tin văn bản     Tải về
4 134/2015/TT-BTC 28/08/2015

Thông tư số 134/2015/TT-BTC ngày 28/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Thông tin văn bản     Tải về
5 82/2015/TT-BTC 28/05/2015

Thông tư số 82/2015/TT-BTC ngày 28/05/2015 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Thông tin văn bản     Tải về
6 2398/TCT-CS 17/06/2015

Công văn số 2398/TCT-CS ngày 17/6/2015 v/v tiền thuê đất đối với diện tích kho chứa hàng P10

Thông tin văn bản     Tải về
7 6381/BTC-TCT 18/05/2015

Công văn số 6381/BTC-TCT ngày 18/5/2015 v/v phối hợp triển khai dịch vụ thuế điện tử

Thông tin văn bản     Tải về
8 6380/BTC-TCT 18/05/2015

Công văn số 6380/BTC-TCT ngày 18/5/2015 v/v phối hợp triển khai nộp thuế điện tử

Thông tin văn bản     Tải về
9 912/QĐ-BTC 18/05/2015

Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 18/5/2015 v/v triển khai mở rộng Nộp thuế điện tử cho Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố nộp thuế điện tử

Thông tin văn bản     Tải về
10 1452/TCT-CS 16/04/2015

Công văn số 1452/TCT-CS ngày 16/4/2015 v/v trả lời kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Thông tin văn bản     Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...

Liên kết website