Văn bản hướng dẫn

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 16594/BTC-TCT 14/11/2014

Công văn của Bộ Tài chính số 16594/BTC-TCT ngày 14/11/2014 v/v Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
2 5012/TCT-CS 13/11/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 5012/TCT-CS ngày 13/11/2014 v/v vướng mắc về xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thông tin văn bản    
3 5013/TCT-CS 13/11/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 5013/TCT-CS ngày 13/11/2014 v/v vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
4 5052/TCT-CS 14/11/2014

Công văn số 5052/TCT-CS ngày 14/11/2014 v/v thu nợ tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
5 5048/TCT-CS 14/11/2014

Công văn số 5048/TCT-CS ngày 14/11/2014 v/v thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản

Thông tin văn bản     Tải về
6 4696/TCT-CS 24/10/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 4696/TCT-CS ngày 24/10/2014 v/v chính sách thu tiền SDĐ

Thông tin văn bản     Tải về
7 4701/TCT-CS 24/10/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 4701/TCT-CS ngày 24/10/2014 v/v tiền sử dụng đất đối với lòng hồ thủy điện

Thông tin văn bản     Tải về
8 4279/TCT-CS 02/10/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 4279/TCT-CS ngày 2/10/2014 v/v chính sách tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
9 4263/TCT-CS 01/10/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 4263/TCT-CS ngày 1/10/2014 v/v miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Thông tin văn bản     Tải về
10 4424/TCT-CS 10/10/2014

Công văn số 4424/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/10/2014 v/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...

Liên kết website