Văn bản hướng dẫn

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 501/TCT-CS 09/02/2015

Công văn của Tổng cục Thuế số 501/TCT-CS ngày 9/2/2015 v/v tập hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về thuế bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
2 5875/TCT-CS 26/12/2014

Công văn số 5875/TCT-CS ngày 27/12/2014 v/v chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nôg nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
3 5689/TCT-CS 18/12/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 5689/TCT-CS ngày 18/12/2014 v/v chính sách miễn tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
4 5725/TCT-CS 19/12/2014

Công văn số 5725/TCT-CS ngày 19/12/2014 v/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
5 16594/BTC-TCT 14/11/2014

Công văn của Bộ Tài chính số 16594/BTC-TCT ngày 14/11/2014 v/v Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
6 5012/TCT-CS 13/11/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 5012/TCT-CS ngày 13/11/2014 v/v vướng mắc về xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thông tin văn bản    
7 5013/TCT-CS 13/11/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 5013/TCT-CS ngày 13/11/2014 v/v vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
8 5052/TCT-CS 14/11/2014

Công văn số 5052/TCT-CS ngày 14/11/2014 v/v thu nợ tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
9 5048/TCT-CS 14/11/2014

Công văn số 5048/TCT-CS ngày 14/11/2014 v/v thuế TNDN đối với chuyển nhượng bất động sản

Thông tin văn bản     Tải về
10 4696/TCT-CS 24/10/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 4696/TCT-CS ngày 24/10/2014 v/v chính sách thu tiền SDĐ

Thông tin văn bản     Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...

Liên kết website