Văn bản hướng dẫn

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 4279/TCT-CS 02/10/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 4279/TCT-CS ngày 2/10/2014 v/v chính sách tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
2 4263/TCT-CS 01/10/2014

Công văn của Tổng cục Thuế số 4263/TCT-CS ngày 1/10/2014 v/v miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Thông tin văn bản     Tải về
3 4424/TCT-CS 10/10/2014

Công văn số 4424/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 10/10/2014 v/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
4 4250/TCT-CS 01/10/2014

Công văn số 4250/TCT-CS ngày 1/10/2014 chính sách thu tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
5 4248/TCT-CS 01/10/2014

Công văn số 4248/TCT-CS ngày 1/10/2014 v/v khấu trừ tiền hỗ trợ xây trường học và rà phá bom mìn vào tiền thuê đất phải nộp

Thông tin văn bản     Tải về
6 4245/TCT-CS 01/10/2014

Công văn số 4245/TCT-CS ngày 1/10/2014 v/v chính sách tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
7 3379/TCT-KK 20/08/2014

Cv của Tổng cục Thuế số 3379/TCT-KK ngày 20/8/2014 v/v kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
8 3899/TCT-CS 10/09/2014

công văn 3899/TCT-CS ngày 10/9/2014 v/v chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
9 3728/TCT-CS 03/09/2014

Công văn số 3728/TCT-CS ngày 3/9/2014 thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
10 3727/TCT-CS 03/09/2014

Công văn 3727/TCT-CS ngày 3/9/2014 thuế bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...

Liên kết website