Văn bản hướng dẫn

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 605/TCT-KK 27/02/2014

Công văn số 605/TCT-KK ngày 27/02/2014 của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
2 630/TCT-TNCN 03/03/2014

Công văn số 630/TCT-TNCN ngày 3/3/2014 v/v thuế TNCN và LPTB khi cấp giấy CNQSDĐ

Thông tin văn bản     Tải về
3 541/TCT-CS 24/02/2014

Công văn số 541/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/02/2014 v/v ủy nhiệm thu thuế SDĐPNN

Thông tin văn bản     Tải về
4 604/TCT-KK 27/02/2014

Công văn số 604/TCT-KK ngày 27/2/2014 v/v phạt chậm kê khai thuế SDĐNN và thuế SDĐPNN

Thông tin văn bản     Tải về
5 253/TCT-CS 20/01/2014

Công văn số 253/TCT-CS ngày 20/01/2014 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản    
6 178/TCT-CS 15/01/2014

Công văn số 178/TCT-CS ngày 15/1/2014 của Tổng cục Thuế về việc hạn mức thuế SDĐPNN

Thông tin văn bản    
7 4628/TCT-CS 31/12/2013

Công văn số 4628/TCT-CS ngày 31/12/2013 v/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông phi nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
8 4213/TCT-CS 05/12/2013

Công văn số 4213/TCT-CS ngày 5/12/2013 v/v hướng dẫn vướng mắc về lệ phí trước bạ

Thông tin văn bản     Tải về
9 4308/TCT-VP 10/12/2013

Công văn số 4308/TCT-VP ngày 10/12/2013 v/v trả lời đơn của công dân

Thông tin văn bản     Tải về
10 4379/TCT-CS 13/12/2013

Công văn số 4379/TCT-CS ngày 13/12/2013 v/v xác định giá tính tiền sử dụng đất

Thông tin văn bản     Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...

Liên kết website