Thông báo kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của công tác tuyển dụng công chức

Ngày 21/07/2011

Ngày 11/7/2011, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1641/QĐ-BTC (xem Tại đây) về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010, Tổng cục Thuế thông báo kết quả thi và kết quả xác định thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 (theo Quyết định số 983/QĐ-TCT ngày 18/7/2011 - xem Tại đây) như sau:

 

            I. Kết quả thi:

1. Kết quả thi sau khi phúc khảo:

- Điểm thi TP Hồ Chí Minh (download về Tại đây)

- Điểm thi Cần Thơ (download về Tại đây)

- Điểm thi Khánh Hoà (download về Tại đây)

- Điểm thi TP Hà Nội (download về Tại đây)

- Điểm thi Nghệ An (download về Tại đây)

- Điểm thi Hải Phòng (download về Tại đây)

- Điểm thi Thái Nguyên (download về Tại đây)

2. Kết quả xác định thí sinh trúng tuyển:

- Điểm thi TP Hồ Chí Minh (download về Tại đây)

- Điểm thi Cần Thơ (download về Tại đây)

- Điểm thi Khánh Hoà (download về Tại đây)

- Điểm thi TP Hà Nội (download về Tại đây)

- Điểm thi Nghệ An (download về Tại đây)

- Điểm thi Hải Phòng (download về Tại đây)

- Điểm thi Thái Nguyên (download về Tại đây)

 

II. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của công tác tuyển dụng công chức:

Ngày 18/7/2011 Tổng cục Thuế có Công văn số 2460/TCT-TCCB về việc Thông báo công khai kết quả kỳ thi tuyển dụng và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của công tác tuyển dụng công chức (xem Tại đây).


Các tin tức khác

Video

Loading the player ...