Địa chỉ cơ quan thuế

Theo tổ chức : 
Tổng cục Thuế
Các cục thuế

Theo tên cơ quan thuế :

Tổng cục Thuế
Địa chỉ : 123 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 04-3-9.712.310
Fax : 04-3-9.712.286
Website: www.gdt.gov.vn

Phòng ban
Stt Phòng ban Điện thoại Fax
1 Phòng thi đua 04-3-9.719.460
2 Phòng Hành chính 04-3-9.712.310
3 Vụ Hỗ trợ NNT 04-3-9724.204

Video

Loading the player ...