Văn bản hướng dẫn

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 39/TCT-CS 05/01/2017

Công văn số 39/TCT-CS ngày 5/1/2017 thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản     Tải về
2 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông tin văn bản     Tải về
3 429/TCT-CS 28/01/2016

Công văn số 429/TCT-CS ngày 28/01/2016 v/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

Thông tin văn bản     Tải về
4 222/TCT-CS 19/01/2016

Công văn của Tổng cục Thuế số 222/TCT-CS ngày 19/1/2016 v/v phí bảo vệ môi trường

Thông tin văn bản     Tải về
5 144/TCT-CS 12/01/2016

Công văn số 144/TCT-CS ngày 12/01/2016 v/v xác định giá đất

Thông tin văn bản     Tải về
6 4988/TCT-CS 25/11/2015

Công văn số 4988/TCT-CS của Tổng cục Thuế v/v chính sách tiền thuê đất

Thông tin văn bản     Tải về
7 4885/TCT-CS 19/11/2015

Công văn số 4885/TCT-CS của Tổng cục Thuế v/v tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp sang đất ở

Thông tin văn bản     Tải về
8 4959/TCT-CS 23/11/2015

Công văn số 4959/TCT-CS ngày 23/11/2015 v/v miễn tiền thuê đất

Thông tin văn bản     Tải về
9 4950/TCT-CS 23/11/2015

Công văn số 4950/TCT-CS ngày 23/11/2015 v/v giải đáp chính sách tiền thuê đất

Thông tin văn bản     Tải về
10 4939/TCT-CS 23/11/2015

Công văn số 4939/TCT-CS ngày 23/11/2015 v/v giải đáp chính sách tiền thuê đất

Thông tin văn bản     Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...

Liên kết website