Hỏi đáp về Thuế

Tìm kiếm câu hỏi
   Từ khóa
   Theo sắc Thuế
   Theo đối tượng
   Mã xác nhận*

STT Ngày gửi Danh sách câu hỏi
1 30/12/2016 Tôi muốn uỷ quyền cho bên thuê nhà đất thay tôi thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế có được không?
2 30/12/2016 Tôi muốn hỏi nếu bây giờ tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử nhưng sau này khi tôi không cho thuê nhà nữa thì tôi muốn huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế có được không?
3 30/12/2016 Hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư mới
4 30/12/2016 Tôi là cá nhân, không có chữ ký số thì có thực hiện khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà được không?
5 30/12/2016 Xác định nguyên giá để trích khấu hao của tài sản này như thế nào?
6 30/12/2016 Giá trị lô hàng xuất khẩu này có được áp dụng thuế suất 0% không?
7 30/12/2016 Giảm thuế khoán
8 30/12/2016 4 cá nhân trong nhóm kinh doanh có phải nộp thuế không?
9 30/12/2016 Xin hỏi khi thực hiện mua nhà tôi phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân ngay tại thời điểm mua hay đến khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tôi mới phải nộp?
10 30/12/2016 Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới này không?
11 30/12/2016 Sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử tôi có cần nộp hợp đồng cho thuê nhà không và nếu phải nộp thì nộp như thế nào?
12 30/12/2016 Tháng 9, tôi có bán 1 mảnh đất và đã thực hiện nộp thuế TNCN. Xin hỏi đến kỳ quyết toán tôi có phải khai quyết toán thuế TNCN với khoản thu nhập từ việc bán bất động sản này nữa không?
13 30/12/2016 Tôi bắt đầu kinh doanh từ tháng 11 năm 2016, và dự kiến có doanh thu khoán của 02 tháng thực tế kinh doanh là 20 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế GTGT và TNCN năm 2016 không?
14 30/12/2016 Khai, nộp hồ sơ khai thuế qua đường điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai không?
15 30/12/2016 Tôi hiện sống và làm việc ở thành phố Hà Nội, nhưng lại có nhà cho thuê ở TP HCM, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử tại Thành phố Hà Nội được không?
16 30/11/2016 Điều kiện để tôi có thể thực hiện khai thuế điện tử đối với dịch vụ cho thuê nhà.
17 30/11/2016 Doanh thu của Hợp đồng này có được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như đối với dịch vụ xuất khẩu không?
18 30/11/2016 Tôi ở Hà Nội, tôi có nhà cho thuê ở TP Hồ Chí Minh, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?
19 30/11/2016 Hoàn thuế GTGT
20 30/11/2016 Hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài được nộp ở đâu?
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...