Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 v/v ban hành Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau


Xem Chế độ kiểm tra trong Tài liệu kèm theo


Các văn bản khác

Video

Loading the player ...