Công văn số 240/TCT-CS ngày 17/1/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ
Các văn bản khác

Video

Loading the player ...