Cục Thuế Hà Nội: Đưa hàng nghìn tổ chức, cá nhân vào diện quản lý thuế thương mại điện tử

Ngày 30/11/2021

Đây là kết quả bước đầu của quá trình rà soát, tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn Thủ đô được Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng chia sẻ.

Cục Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động TMĐT.

Phó Cục trưởng Viên Viết Hùng cho biết, để quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp, vừa tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống các hệ quả tiêu cực.

Theo đó, Cục Thuế đã tập trung nhận diện, phân loại và thu thập dữ liệu các đối tượng quản lý liên quan đến hoạt động TMĐT để có biện pháp kiểm soát phù hợp. Nếu như trước năm 2021, có 3 nhóm đối tượng nằm trong diện quản lý là các cá nhân kinh doanh, bán hàng qua mạng xã hội; các tổ chức cung cấp sản phẩm ứng dụng trên Google Play, Apple Store; cá nhân cho thuê nhà thông qua ứng dụng như Agoda, Booking.com, Airbnb… thì đến năm 2021, cơ quan thuế đã bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng là cá nhân, tổ chức thanh toán các dịch vụ điện tử cho nhà thầu nước ngoài; các sàn TMĐT như Lazada, Sendo, Shoppe, Tiki...

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế có hoạt động TMĐT và khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động giao dịch TMĐT có xu hướng phát triển nhanh và bùng nổ hơn. Nắm bắt sát tình hình, Cục Thuế Hà Nội đã đẩy mạnh rà soát, thanh kiểm tra đối với một số trường hợp kinh doanh theo hình thức TMĐT. Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an để quản lý hoạt động TMĐT trên địa bàn đối với các trường hợp có dấu hiệu chây ỳ, không thực hiện quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai về chính sách để chủ động kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với nhóm đối tượng này. Ông Viên Viết Hùng khẳng định, với những nhóm giải pháp cụ thể, đồng bộ, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT của Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, tính đến hết tháng 10/2021, đối với nhóm cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức có thu thập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook, Apple... cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 465 cá nhân có doanh thu phát sinh từ nhà thầu nước ngoài; qua đó, số thuế đã nộp vào NSNN là 56,1 tỷ đồng, bao gồm 403 cá nhân kinh doanh kê khai và nộp 25 tỷ đồng; 62 cá nhân kinh doanh mới bổ sung, kê khai và nộp 31,1 tỷ đồng.

Đối với nhóm cá nhân/hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến (online), cơ quan thuế đã triển khai rà soát, xác minh 3.388 cơ sở có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thuộc diện quản lý thuế; qua đó đã đôn đốc 1.332 người nộp thuế nộp ngân sách 12,1 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục rà soát đối với 2.056 cơ sở còn lại. Với nhóm các cá nhân/hộ kinh doanh/tổ chức cho thuê nhà trực tuyến, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai xác minh được 49 chủ cơ sở có thu nhập trên 100 tđồng/năm thuộc đối tượng quản lý thuế, dự kiến số thu đạt 1 tỷ đồng.

Đối với nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thanh toán cho các dịch vụ điện tử cho nhà thầu nước ngoài, cơ quan thuế đã quản lý dữ liệu phát sinh của 1.447 cá nhân, tổ chức với số tiền chi trả là 46,3 tỷ đồng, dự kiến số thuế phải nộp là 4,6 tỷ đồng. Với nhóm DN tổ chức, điều hành sàn giao dịch TMĐT như Sendo, Lazada, Shoppe... điều hành các ứng dụng (App) trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển, cơ quan thuế đã hoàn thành thanh kiểm tra tại một số DN với tổng số truy thu, phạt là 1,4 tỷ đồng, giảm lỗ 66 tỷ đồng.

Chia sẻ về nhiệm vụ quản lý đối với kinh doanh TMĐT trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Viên Viết Hùng cho biết, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế có hoạt động TMĐT thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các đề án hiện đại hóa của ngành như khai, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng thương mại đa dạng hóa các hình thức thu nộp thuế không dùng tiền mặt; tăng cường thanh kiểm tra thuế đối với các DN, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh TMĐT, đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống các hệ lụy tiêu cực và mở rộng cơ sở thuế.


Các tin tức khác

Video

Loading the player ...