CKTT

Công khai địa điểm bán hàng hoàn thuế GTGT

Tỉnh/thành phố CQT ban hành văn bản công nhận
CQT ban hành văn bản chấm dứt
MST địa điểm bán hàng hoàn thuế Tên địa điểm bán hàng hoàn thuế
MST doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế Tên doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế
   

Thông báo

Video

Loading the player ...