Tin bài về thuế

Năm 2021 đã qua, ghi nhận trọn vẹn một năm ngành Thuế nỗ lực vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức kỳ vọng với số thu NSNN vượt 19,8% dự toán. Xác định năm 2022 tiếp tục là một kỳ “lửa thử vàng” mới, ngay từ những ngày đầu năm, toàn ngành Thuế đã ra quân sẵn sàng với tâm thế, quyết tâm phấn đấu đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa.

Thông tin kinh tế

Đây là một nội dung quan trọng được đề cập tại Quyết định số 2603/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tài chính quyết tâm đưa công tác THTK, CLP là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thông báo

Để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ triên khai đề án giải pháp tích hợp HĐĐT vào App giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bản một cách dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật

Video

Loading the player ...